Detetoigrae.com

сайт за родители

Ние вярваме, че детето учи активно, когато участва в забавни игри, съобразени с неговия темп на развитие, интереси и желания.

Ние поставяме детето в центъра и се стремим да го следваме.

  • УЕБСАЙТ

  • https://www.detetoigrae.com/