Еллина Тончева

Еллина Тончева

Работилничка по забавно рисуване

Еллина завършва Националната Художествена Академия, специалност Стенопис и Педагогика на изобразителното изкуство през 2016 г. По време на обучението си там взима участие в различни програми за култура ( „Общинска декада на културата и изкуството“, „Изпълнение на стенопис в техника сграфито на фасадата на читалище „Възраждане“ в Карабунар“ и др.). Включена е в няколко групови изложби у нас и в чужбина и участва активно в в изписването на няколко църкви и параклиси. Междувременно преподава приложни и изящни изкуства в различни училища и детски градини.

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE

Забавно Рисуване – Зимна приказка

Работилници

Акварел – различни техники – рисуване с гъбички.

за деца
READ MORE